Ceník

Výcvik
Skupina "B" 19 800,- Kč 6 - 10 týdnů
Skupina "B" studenti 19 500,- Kč 6 - 10 týdnů
Rychlokurz sk."B" 22 000,- Kč 3 - 4 týdny
Kondiční jízdy 600,- Kč 45 minut
Zkouška způsobilosti 1. pokus 700,- Kč Platí se magistrátu města
Zkouška způsobilosti 2. pokus 400,- / 100,- jízdy / pravidla provozu - test

Kurzovné lze hradit formou splátek. Na jejich výši a množství se dohodneme individuálně

Podmínky

Potřebné dokumenty pro přihlášení do kurzu jsou:

Řidičský průkaz

Do skupiny "B" jsou zařazena motorová vozidla,jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg; řidičský průkaz na skupinu B opravňuje též k řízení dodávek, obytných automobilů a karavanů pokud nepřevyšují celkovou hmotnost do 3 500 kg

Věk: od 18 let (od 17 let s mentorem platí od 1.1.2024)
Od 1.1. 2024 je možné absolvovat zkoušku po dovršení věkové hranice 17 let. Poté bude žadateli o řidičské oprávnění vydán řidičský průkaz s omezením na jízdu pouze se zvoleným mentorem. Pokud mentora nemáte, či s ním jezdit nechcete, můžete se do kurzu přihlásit 2-3 měsíce před dovršením 18 let.

Kondiční jízdy

Doporučujeme řidičům, kteří již vlastní řidičské oprávnění a rádi by se v řízení zdokonalili. Kondiční jízdy jsou také vhodné pro všechny, kdo delší dobu neřídlili nebo si nejsou svými dovednostmi jisti.

Vrácení řidičského oprávnění

  • ztráty zdravotní způsobilosti
  • ztráty odborné způsobilosti
  • po výkonu trestu nebo zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
  • dosažení 12 trestných bodů (je možné požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění)

K vrácení řidičského oprávnění je potřeba:

  • výpis z evidenční karty řidiče (vyhotoven obcí s rozšířenou působností ne z Czech Point), nesmí být starší 30 dnů
  • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
  • dopravně psychologické vyšetření
  • posudek o zdravotní způsobilosti, ten nesmí být starší 30 dnů
  • žádost o řidičské oprávnění

Po absolvování zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel požádat o vrácení ŘO obec s rozšířenou působností.(C) Petr Gach